Vendodhja.
Rr. Shkelqim Fusha, Selite, Pallati “Matrix Konstruksion”, Kati 0 dhe +1, Tirane, Albania
Kontaktoni me ne