Politika e Privatësisë për Elektro Servis

Në Elektro Servis, i arritshëm në elektroservis.al, një nga prioritetet kryesore është privatësia e vizitorëve tanë. Ky dokument i Politikës së Privatësisë përmban llojet e informacionit që mblidhet dhe regjistrohet nga Elektro Servis dhe se si e përdorim atë.

Nëse keni pyetje shtesë ose kërkoni më shumë informacion rreth Politikës së Privatësisë tonë, mos ngurroni të na kontaktoni.

Kjo Politikë e Privatësisë aplikohet vetëm për aktivitetet tona në internet dhe është e vlefshme për vizitorët e faqes sonë të internetit në lidhje me informacionin që ata ndajnë dhe/ose mblidhen në Elektro Servis. Kjo politikë nuk aplikohet për asnjë informacion të mbledhur jashtë linje ose përmes kanaleve të tjera përveç kësaj faqeje.

Miratimi

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju miratoni Politikën tonë të Privatësisë dhe pajtoheni me kushtet e saj.

Informacioni që mblidhet

Informacionin personal që ju kërkohet të jepni dhe arsyet përse ju kërkohet të jepni atë, do t’ju bëhet i qartë në momentin kur ju kërkohet të jepni informacionin tuaj personal.

Nëse na kontaktoni drejtpërdrejt, mund të marrim informacion shtesë për ju, si emrin tuaj, adresën e emailit, numrin e telefonit, përmbajtjen e mesazhit dhe/ose bashkëngjitjet që mund të na dërgoni, dhe çdo informacion tjetër që zgjidhni të jepni.

Kur regjistroheni për një Llogari, mund të ju kërkojmë informacionin tuaj të kontaktit, përfshirë elementë si emrin, emrin e kompanisë, adresën, adresën e emailit dhe numrin e telefonit.

Si e përdorim informacionin tuaj

Ne përdorim informacionin që mblidhim në mënyra të ndryshme, përfshirë:

  • Operim dhe mirëmbajtjen e faqes sonë të internetit
  • Përmirësimin, personalizimin dhe zgjerimin e faqes sonë të internetit
  • Për të kuptuar dhe analizuar se si përdorni faqen tonë të internetit
  • Zhvillimin e produkteve të reja, shërbimeve, veçorive dhe funksionaliteteve
  • Komunikimin me ju, ose përmes një nga partnerët tanë, përfshirë shërbimin ndaj klientëve, për t’ju ofruar përditësime dhe informacione të tjera në lidhje me faqen e internetit, dhe për qëllime marketingu dhe promocioni
  • Për të dërguar emaile
  • Gjetjen dhe parandalimin e mashtrimit

Dokumentet e Regjistrave

Elektro Servis ndjek një procedurë standard të përdorimit të dokumenteve të regjistrave. Këto dokumente regjistrojnë vizitorët kur ata vizitojnë faqet e internetit. Të gjitha kompanitë e hostimit të faqeve të internetit bëjnë këtë dhe janë pjesë e analizave të shërbimeve të hostit. Informacioni i mbledhur nga dokumentet e regjistrave përfshin adresat e internetit (IP), llojin e shfletuesit, ofruesin e shërbimeve të internetit (ISP), datën dhe orën e shënimit, faqet e referimit/daljes, dhe mundësisht numrin e klikimeve. Këto nuk lidhen me asnjë informacion që është personalisht identifikues. Qëllimi i këtij informacioni është analizimi i tendencave, administrimi i faqes, ndjekja e lëvizjeve të përdoruesve në faqen e internetit dhe grumbullimi i informacioneve demografike.

Politikat e Privatësisë të Partnerëve të Reklamave

Serverët e reklamave të palës së tretë ose rrjetet e reklamave përdorin teknologjitë si biskota (cookies), JavaScript ose flamuj të internetit (Web Beacons) që përdoren në reklamat dhe lidhjet që shfaqen në faqen e internetit të Elektro Servis, të cilat dërgohen drejtpërdrejt në shfletuesin tuaj. Ata marrin automatikisht adresën tuaj të internetit (IP) kur nje ngjarje ndodh. Këto teknologji përdoren për të vlerësuar efikasitetin e fushatave të tyre të reklamimit dhe/ose për të personalizuar përmbajtjen e reklamave që shihni në faqet e internetit që vizitoni.

Kini parasysh se Elektro Servis nuk ka akses ose kontroll mbi këto biskota që përdoren nga reklamuesit e palës së tretë.

Politikat e Privatësisë të Palëve të Treta

Politika e Privatësisë e Elektro Servis nuk aplikohet tek reklamuesit ose faqet e internetit të tjera. Prandaj, ju këshillojmë të konsultoheni me Politikat e Privatësisë të përshtatshme të këtyre serverëve të reklamave të palës së tretë për informacion më të hollësishëm. Kjo mund të përfshijë praktikat e tyre dhe udhëzimet se si të zgjidhni opsionet e caktuara.

Mund të zgjidhni të çaktivizoni biskotat përmes opsioneve të shfletuesit tuaj individual. Për të mësuar më shumë informacione të hollësishme mbi menaxhimin e biskotave me shfletuesit e internetit të veçantë, mund të gjeni në faqet e internetit të shfletuesit të veçantë.

Të Drejtat e Mbrojtjes së të Dhënave të GDPR-së

Dëshirojmë të sigurohemi që jeni plotësisht të ndërgjegjshëm për të gjitha të drejtat e mbrojtjes së të dhënave tuaja. Çdo përdorues ka të drejtën për:

Të drejtën e qasjes – Ju keni të drejtë të kërkoni kopje të të dhënave tuaja personale. Ne mund t’ju ngarkojmë një tarifë të vogël për këtë shërbim.

Të drejtën e korrigjimit – Ju keni të drejtën të kërkoni të korrigjojmë çdo informacion që besoni se është i pasaktë. Kështu që ju keni të drejtën të kërkoni që të heqim informacionin që ju besoni se është i pasaktë.

Të drejtën e fshirjes – Ju keni të drejtën të kërkoni që të fshijmë të dhënat tuaja personale, në disa raste.

Të drejtën e kufizimit të trajtimit – Ju keni të drejtën të kërkoni që të kufizojmë trajtimin e të dhënave tuaja personale, në disa raste.

Të drejtën e kundërshtimit të trajtimit – Ju keni të drejtën të kundërshtoni trajtimin tonë të të dhënave tuaja personale, në disa raste.

Të drejtën e transferimit të të dhënave – Ju keni të drejtën të kërkoni që të dhënat që kemi grumbulluar t’i transferohen në një organizatë tjetër, ose drejtpërdrejt te ju, në disa raste.

Nëse kërkoni, kemi një muaj për t’ju përgjigjur. Nëse dëshironi të ushtroni ndonjë prej këtyre të drejtave, ju lutemi të na kontaktoni.

Informata për Fëmijët

Një pjesë tjetër e prioritetit tonë është shtimi i mbrojtjes për fëmijët që përdorin internetin. Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët të vëzhgojnë, marrin pjesë, dhe/ose monitorojnë dhe udhëheqin aktivitetin e tyre në internet.

Elektro Servis nuk mbledh diçka që mund të identifikohet personalisht nga fëmijët nën moshën 13 vjeç. Nëse mendoni se fëmija juaj ka dhënë këtë lloj informacioni në faqen tonë të internetit, ne ju këshillojmë të na kontaktoni menjëherë dhe do të bëjmë përpjekjet më të mira për të larguar menjëherë një informacion të tillë nga të dhënat tona.